Van Gelder kindercoaching is er voor kinderen/jongeren, die zich moeilijk kunnen uiten en niet lekker in hun vel zitten. 
Ik kijk graag samen met jullie wat het gedrag van je kind te zeggen heeft en wat jullie nodig hebben voor een positieve verandering.

meisje stapt over stenen

Moeilijk kunnen uiten

Het is vaak zo moeilijk om onder woorden te brengen wat je voelt. Dan trek je je het liefst terug in je eigen wereld. Herken je dit bij jezelf of je kind?

Hoe fijn is het dan dat er iemand is die je begrijpt. 

Als je je moeilijk kunt uiten, heb je vaak een grote binnenwereld. Ik help jou je binnenwereld beter te begrijpen, zodat er meer rust en vertrouwen komt.
Samen kijken we wat er nodig is voor een positieve verandering.

kind rent naar vader

Je geboorte is je blauwdruk

Kenmerken van kinderen die zich moeilijk kunnen uiten zijn onder andere:

  • Verlegenheid/schaamte;
  • angst om zich te laten zien;
  • niet durven spreken in de klas;
  • faalangst, het perfect willen doen;
  • nieuwe dingen zijn spannend;
  • veel frustratie en boosheid.

Deze gedragspatronen vinden meestal hun oorsprong in het geboorteverhaal. De eerste 1000 dagen van je leven, gerekend vanaf conceptie zijn meest cruciaal. Ervaringen tijdens conceptie, zwangerschap en geboorte hebben een enorme impact op hoe je als kind wordt gevormd tot wie je nu bent. Door de impact van deze ervaringen te gaan begrijpen, ga je het gedrag van je kind ook begrijpen.
 

foto Melanie bij boom met kind

Over van Gelder Kindercoaching

Ik ben Melanie van Gelder. Mijn missie is om kinderen/jongeren te laten ontdekken wie ze werkelijk zijn en hun te helpen met hun struggles in het dagelijks leven. Vooral de ouders hebben een belangrijke rol hierin.
Ik werk vanuit zachtheid en vertrouwen.
Doordat je jezelf beter leert kennen, begrijp je de wereld om je heen ook beter en durf je te gaan staan voor jezelf. Er ontstaat meer basisvertrouwen en veerkracht. Dit geeft een stevige basis voor de toekomst.